Detail práce

Dílo Josefa Macka

Autor: Bc. Jiří Janoušek
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá dílem meziválečného československého ekonoma Josefa Macka. V první části jsou popsány a komentovány Mackovy postoje k ekonomickému procesu a řádu a vysvětlen jeho pohled na organizaci hospodářské spolupráce pomocí soukromých a veřejných domácností a soukromých a veřejných podniků. Dále se práce zabývá Mackovou teorií ceny a jeho přístupem k teorii hodnoty. V poslední části je Mackův názor na socialismus konfrontován s marxismem.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY