Detail práce

New Member Countries and Migration Flows

Autor: RnDr.Natálie Reichlová
Rok: 2005
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá migrací z deseti zemí, které se roce 2004 stanou členy Evropské unie, do stávajících členských států EU. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým přístupům k problematice migrace, stručnému přehledu stávajících empirických poznatků a zasazení do historického kontextu. Část věnovaná migraci uvnitř Evropské unie ilustruje značný význam neekonomických faktorů pro zkoumání mobility obyvatelstva. Práce obohacuje analýzu migrace z přistupujících zemí do EU o regionální aspekt a pokouší se identifikovat pravděpodobné cílové a zdrojové oblasti migrace na úrovni NUTS 2 regionů. Dále jsou zkoumány tradičně zmiňované překážky nebo naopak faktory povzbuzující migraci, které ovšem většina ekonomických studií zanedbává. Jsou to především jazyková vybavenost, věková struktura obyvatel a psychologické faktory ovlivňující migraci.
Ke stažení: Natálie Reichlová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY