Detail práce

Neziskové organizace v České republice - způsoby jejich financování

Autor: Bc. Markéta Brejníková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce s názvem „Neziskové organizace v České republice - způsoby jejich financování“ popisuje aktuální situaci neziskového sektoru České republiky. První kapitola se zabývá vymezením relevantních pojmů a zkoumá teoretické základy příčin vzniku neziskových organizací. Druhá kapitola nastiňuje situaci těchto organizací v českém prostředí a charakterizuje jednotlivé etapy vývoje neziskového sektoru. Zvláštní důraz je kladen na význam neziskového sektoru pro hospodářství České republiky. Největší část práce je věnována problematice financování neziskových organizací. Podrobně jsou diskutovány jednotlivé zdroje příjmů, zvláště pak individuální dárcovství jakožto významný zdroj příjmů s největším potenciálem pro neziskový sektor. V neposlední řadě je otevřena otázka financování neziskových organizací a možností řešení problémů s tím spojených.
Ke stažení: Markéta Brejníková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY