Detail práce

Ekologické zemědělství v České republice

Autor: Bc. Hana Hájková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce má název Ekologické zemědělství v České republice. Mým cílem bylo zmapovat současný stav ekologického zemědělství v České republice, jeho vývoj od roku 1990 a nastínit jeho perspektivy do budoucna. Od roku 1990 je ekologický způsob hospodaření v České republice podporován státními dotacemi a můžeme zde pozorovat dynamický nárůst takto obhospodařovaných ploch zemědělské půdy, stejně jako počtu ekologických farem. Tato práce zároveň uvádí srovnání vývoje ekologického zemědělství s vývojem v evropských zemích, nastíněn je i celosvětový stav.
V současnosti se v evropských státech rychle rozvíjí trh s produkty ekologického zemědělství, s biopotravinami. Pokud se českým ekologickým zemědělcům podaří překonat některé problémy, jako jsou například nedostatečné zpracovatelské kapacity, nedostatečná informovanost spotřebitelů atd., mohou v budoucnu úspěšně proniknout nejen na český potravinový trh, ale také na evropský.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY