Detail práce

Fiskální federalismus v České republice

Autor: Bc. Jan Hrbáček
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se snaží popsat základy teorie fiskálního federalismu a její začlenění do české rozpočtové praxe. V první kapitole se autor věnuje představení bazálního teoretického aparátu fiskálního federalismu a snaží se o shrnutí dosavadních poznatků týkajících se optimalizace jednotlivých funkcí veřejných financí. Druhá kapitola je pak věnována deskripci vývoje územního členění státních útvarů vzniknuvších na našem území, zejména pak po roce 1993, tedy vzniku samostatné České republiky. V této kapitole se autor orientuje především na vývoj územní samosprávy a snaží se o nalezení hlavních determinant procesu decentralizace státní správy. Závěrečná kapitola pak monitoruje stav veřejného sektoru v roce 2005, jde především o úroveň krajskou a municipální, a autor se v ní pokouší vyhodnotit problematiku aplikace teorie fiskálního federalismu v České republice.
Ke stažení: Jan Hrbáček

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY