Detail práce

Reakčné funkcie ČNB a NBS

Autor: Bc. Michal Miklovič
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 41
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom predkladanej bakalárskej práce je odhadnúť reakčné funkcie zachytávajúce systematickú časť monetárnych politík vykonávaných ČNB a NBS po opustení režimov fixného kurzu v druhej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Preskúmanie minulých krokov oboch bánk je nasledované navrhnutím dvoch vhodných špecifikácií reakčných funkcií. Výsledky naznačujú, že ČNB brala pri určovaní nástrojov monetárnej politiky do úvahy očakávaný budúci vývoj inflácie a aj výkonnosť ekonomiky v čase rozhodnutia o nastavení týchto nástrojov. NBS sa nezaviazala dosiahnuť špecifické hodnoty inflácie a kvôli tejto absencii jasnej stratégie nie sme schopní modelovať systematickú časť monetárnej politiky NBS.
Ke stažení: Michal Miklovič

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY