Detail práce

Měnové transmisní mechanismy v České republice

Autor: Bc. Pavel Ryska
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 75
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se věnuje specifické části transmisních mechanismů měnové politiky, a sice vztahu mezi zprostředkujícími a konečnými cíly této politiky. První částí práce je obecné teoretické rozlišení mezi monetaristickým transmisním mechanismem a kreditním transmisním mechanismem. Druhá část práce toto teoretické vymezení aplikuje na příkladě české ekonomiky: předkládá makroekonomická data a pomocí ekonometrických metod si klade za cíl rozhodnout, který z výše zmíněných transmisních mechanismů je v České republice dominantní.
Ke stažení: Pavel Ryska

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance