Detail práce

Programy pomoci Evropských společenství s důrazem na jejich využití v České republice

Autor: Bc. Petra Sedláková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Marková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 103
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vznikem a fungováním strukturální politiky Evropské unie. Zvláště je zaměřena na strukturální politiku v souvislosti s Českou republikou. Nejdříve mapuje pozici České republiky jako kandidátské země a její možnosti čerpat prostředky z předvstupních fondů Evropské unie, poté uvádí případovou studii projektu uskutečněného ve Středočeském kraji v rámci programu Phare 2001 a v poslední části věnované České republice se zaměřuje na identifikaci oblastí, do kterých by měla pomoc ze strukturálních fondů směřovat. Na závěr práce jsou uvedeny návrhy rozpočtu pro plánovací období 2007-2013 a jejich vliv na strukturální politiku Evropské unie.
Ke stažení: Petra Sedláková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY