Detail práce

Centralizovaná nebo decentralizovaná produkce lokálních veřejných statků s externalitami: Kterou preferovat a za jakých okolností?

Autor: Bc. Petr Tuchyňa
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá klasickým problémom centralizovanej alebo decentralizovanej produkcie lokálnych verejných statkov. Študuje výhody centralizácie v rôznych daňových systémoch a porovnáva ich s decentralizáciou. Tvrdí, že konflikt záujmov medzi občanmi v rôznych regiónoch vznikajúci z dôvodu spoločných nákladov je výrazne potlačený alebo úplne obmedzený v daňovom systéme, v ktorom je daň z hlavy pre každý región odlišná. Relatívna výhodnosť každého zo systémov potom závisí na miere externalít, rôznorodosti v preferenciách voči verejným statkom a na mechanizme, na ktorom centralizovaná vláda pozostávajúca z lokálne zvolených reprezentantov funguje.
Ke stažení: Petr Tuchyňa

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY