Detail práce

Solowův model hospodářského růstu

Autor: Bc. Kateřina Voňková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Zelený Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 48
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Na základě svého ekonomického modelu Solow odvodil diferenciální rovnici, jejíž řešením je předpis pro časovou závislost kapitálu K vztaženého na jednotku efektivní práce AL, t.j. k=k(t), kde k=K/AL, pro různou volbou počáteční hodnoty funkce k. V této práci je proveden rozbor Solowova modelu z matematického hlediska, t.j. analýza vlastností řešení autonomní diferenciální rovnice dk/dt=F(k), kde předpis pro funkci F vyplývá ze Solowova modelu. Bylo ukázáno, že na intervalu k, , existuje právě jeden asymptoticky stabilní stacionární bod. Dále byl odvozen horní a dolní odhad řešení Solowova modelu, které pro konvergují k asymptoticky stabilnímu stacionárnímu řešení. To umožňuje odhadnout se zvolenou přesností řešení k(t) a odhadnout i rychlost konvergence řešení k asymptoticky stabilnímu stacionárnímu řešení. V ekonomické části práce jsou získané poznatky aplikovány především na vliv míry růstu na dlouhodobý ekonomický růst. Jsou diskutovány původní představy (vyšší míra úspor generuje dlouhodobě vyšší míru hospodářského růstu) s odlišnými závěry plynoucími ze Solowova modelu.
Ke stažení: Kateřina Voňková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY