Detail práce

Některé aspekty francouzského sociálního státu

Autor: Bc.Drahomíra Baboučková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Na základě stručného shrnutí vývoje francouzské ekonomiky a společnosti po druhé světové válce tato práce popisuje některé podstatné rysy francouzského modelu sociálního státu a francouzského systému sociálního pojištění. Rovněž se zabývá jedním z hlavních a dlouhodobých problémů francouzské ekonomiky, kterým je nezaměstnanost. Na makroekonomické úrovni zkoumá její vztah s hospodářským růstem s využitím Okunova zákona. Klade přitom důraz na růst a nezaměstnanost od sklonku 70. let po současnost a prezentuje ARMA model pro Okunův zákon v podmínkách francouzské ekonomiky. Jak institucionální, tak i ekonometrická analýza ukazují na význam hospodářského růstu pro snižování nezaměstnanosti, jež se jeví jako vážná výzva pro udržitelný rozvoj francouzského sociálního státu.
Ke stažení: Drahomíra Baboučková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY