Detail práce

Rozložení úspor domácností v České republice v letech 1990 - 2003

Autor: Bc.Zuzana Drlíková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je zanalyzovat vývoj struktury portfolia úspor domácností v České republice především po roce 1989. Během 90. let 20. století u nás vzniklo tržní hospodářství, postupně i konkurenční prostředí v oblasti finančního zprostředkování a dá se říci, že dnes již stabilizovaný finanční sektor.
Hospodářský, společenský i institucionální vývoj po roce 1990 velice silně ovlivnil životy všech občanů ČR, a tedy i chování českých domácností ve vztahu k rozhodování o nakládání se svými finančními prostředky. Synonymem úspor domácností postupně přestávaly být vkladní knížky a lidé více začali využívat alternativních forem spoření u stavebních spořitelen, penzijních fondů, investičních a podílových fondů, družstevních záložen nebo v rámci produktů životního pojištění. Struktura rozložení úspor českých domácností se tak v poslední době přibližuje ke struktuře portfolia domácností v západní Evropě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY