Detail práce

Obchod s elektřinou na liberalizovaném trhu – využití derivátních produktů

Autor: Bc.Luboš Drnek
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V práci jsou popsány dopady liberalizace elektroenergetického odvětví na obchodování s elektrickou energií. Jako jeden z hlavních následků tohoto procesu je označena zvýšená rizikovost spojená s podnikatelskými aktivitami v tomto oboru a to především cenové riziko a riziko objemu. V práci jsou diskutovány různé nástroje jejich řízení, podrobně je v tomto ohledu pojednáno o derivátních produktech. Deriváty cen elektřiny pro jištění rizika ceny a deriváty počasí pro jištění rizika objemu, ilustrované na konkrétních příkladech; burzovní obchod jako způsob eliminace rizika protistrany. Stručně jsou též uvedeny formy realizace burzovního obchodu s elektřinou, existující evropské burzy a přehled aktuálně nabízených produktů. Nakonec je připojena úvaha o potenciálu derivátních obchodů v podmínkách ČR.
Ke stažení: Luboš Drnek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY