Detail práce

Regulace životního prostředí a konkurenceschopnost

Autor: Bc.Markéta Řízková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 60
Ocenění: Vavrouškova cena
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je přiblížit čtenářovi, jaký vliv může mít obecně regulace životního prostředí na konkurence schopnost firem, odvětví či celých států. Jsou zmíněny dva základní protichůdné směry názorů na tuto problematiku : Porterova hypotéza a tradiční klasický pohled zabývající se otázkou, zda regulace životního prostředí vždy znamená navýšení nákladů, či může přispět k nalezení ziskových inovací pro firmy. Je zmíněn vztah regulace životního prostředí a technologické změny. Zvláště je zmíněna specifičnost investování do výzkumu a vývoje a možné technologické reakce na regulaci, které mohou vést ke vzniku inovací přinášející zisky inovujícím firmám. Dále je krátce naznačena situace regulace životního prostředí v ČR se zaměřením zvláště na výdaje na ochranu životního prostředí a energetické náročnosti ekonomiky i jednotlivých sektorů. Je počítána energetická náročnost jednotlivých průmyslových odvětví. Jsou identifikovány hlavní odvětví energetiky-náročného průmyslu, které by byly nejvíce ovlivněny možným zdaněním energii.
Ke stažení: Markéta Řízková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY