Detail práce

Ekonomická výkonnost a úroveň porodnosti v členských a nově přijatých státech EU

Autor: Bc.Olga Sivková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce Ekonomická výkonnost a úroveň porodnosti v členských a nově přijatých státech EU se zabývá vztahem ekonomického a populačního růstu se zaměřením na úroveň porodnosti v EU. Jako nástroj k tomu využívá dva modely, které sledují vzájemné vztahy ekonomiky s vybranými demografickými ukazateli. První z modelů aplikuje ke zkoumání možností průřezovou analýzu na základě modifikovaného neoklasického růstového modelu, druhý pak využívá podklady Ekonomické teorie plodnosti. Při popisech modelů je kladen důraz spíše než na detailní seznámení se všemi kroky jeho odvození, na myšlenky, které za modelem stojí. Cílem této práce je nabídnout čtenáři, mimo osvětlení pojmů z dané problematiky, také ukázku propojení dvou vědních disciplín se společným jmenovatelem „člověk“. Závěrečná kapitola shrnuje výsledky aplikací obou modelů na data EU s překvapivým zjištěním vzájemného doplnění se.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY