Detail práce

Vliv vládní politiky na rozvíjející se kapitálové a finanční trhy ve Spojených Státech amerických před občanskou válkou

Autor: Bc.Ondřej Stehlík
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá rannou historií kapitálových a všeobecně finančních trhů v USA. Nejprve se soustředí na kořeny a prostředí ze kterého vzešla kultura, zákony a zvyklosti které tyto trhy v USA vytvářely. V hlavní části se pak práce zabývá především rolí ministra financí Alexandra Hamiltona a jeho politikou stabilní měnové a finanční soustavy. Nejprve se jedná o špatně zvládnutou konverzi státního dluhu z dob Války za Nezávislost a o neústavní převzetí dluhů jednotlivých států federální vládou. Poté jde především o Hamiltonův plán na vytvoření Národní Banky USA. Zde se práce zabývá jak vlivem na americký bankovní sektor té doby tak důsledky pro trh s akciemi. Po Hamiltonově smrti se zájem práce posouvá především na problematiku druhé “Bank of the United States” a vývoj finančních a kapitálových trhů do období před občanskou válkou. Důraz je kladen především na krize v letech 1792 a 1837. Zmíněn je také krach v roce 1857. Práce se snaží ukázat, že mnohé problémy měli původ v neopatrných zásazích federální vlády do institucionálního rámce mladých amerických trhů. Tyto zásahy vedly několikrát k vyvolání nebo umocnění mánie a následné paniky, která potom druhotně způsobila ztráty celé ekonomice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY