Detail práce

Špecifickosť aktív a české insolvenčné právo.

Autor: Bc.Michal Soták
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Ondřej Vychodil , M.A.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práca sa zaoberá vplyvom špecifickosti aktív na bankrot v českých podmienkach. Konkrétne skúma hypotézu, že české úpadkové právo je postavené tak, že hodnotu špecifických aktív zbytočne poškodzuje. V práci sú najprv predstavené Williamsonove modely špecifickosti aktív, dlhu a vlastného kapitálu. Následne je zhrnutá doterajšia diskusia o optimálnej podobe úpadkového práva. Práca ďalej popisuje štruktúru a postupy českej úpravy konkurzu a vyrovnania a predstavuje českú bankrotovú prax. Uvedené sú aj aktuálne štatistiky, a to zo zdrojov Ministerstva spravodlivosti, informačnej agentúry ČEKIA a z prebiehajúceho výskumu Ondřeje Vychodila a Ondřeje Knota z CERGE. Následne sú diskutované problémy českej úpravy a bankrotovej praxe v súvislosti so špecifickými aktívami, a to hlavne otázky súdnej diskrécie, postavenia veriteľov všeobecne a špeciálne zaistených veriteľov a predaj podniku ako celku. Niektoré z týchto problémov sú ilustrované na dvoch prípadových štúdiách: Ústav lékařské kosmetiky a Union Banka. Práca ústi do odporúčania preferovať pri bankrote v českých podmienkach predaj podniku ako celku pred reorganizáciou.
Ke stažení: Soták Michal

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY