Detail práce

Hospodářská a měnová unie

Autor: Bc.Eva Tošnarová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Jana Marková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce Hospodářská a měnová unie popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků až po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. První dvě kapitoly poskytují přehled o historickém vývoji měnové spolupráce od poválečného období až po rok 1999, kdy definitivně vstupuje v platnost projekt Hospodářské a měnové unie. Ve třetí kapitole je rozebrán postup realizace měnové unie, důraz je kladen především na rozbor konvergenčních kritérií a jejich plnění. V dalších kapitolách nalezneme odpověď na otázky týkající se společné měny euro a institucionálního rámce Hospodářské a měnové unie. Šestá kapitola nabízí pohled na makroekonomický vývoj zemí eurozóny od roku 1999, shrnuje pozitivní a negativní přínosy měnové integrace a v neposlední řadě se věnuje i postoji obyvatelstva k nové měně. Závěrečná část práce je věnována České republice, její pozici v Evropské unii a přípravám na přijetí jednotné evropské měny.
Ke stažení: Tošnarová Eva

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY