Detail práce

Retail electronic money and prepaid payment instruments

Autor: Bc.Jan Zika
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: Prof. Dr. Ing. Jan Frait
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 119
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce popisuje koncept elektronických peněz (nebo také předplacené hodnoty), ve stručném přehledu nastiňuje evoluční vývoj předplacených elektronických platebních instrumentů a snaží se zpětně rekonstruovat vývojový proces nových způsobů placení. Identifikovány a popsány jsou čtyři typy instrumentů, které existují v EU a v USA—víceúčelové předplacené karty, předplacené účty použitelné pro platby registrovaným příjemcům z řad obchodníků, internetové platební služby umožňující obousměrné platby mezi uživateli a předplacené zákaznické účty vedené u operátorů mobilních telefonů. Následuje shrnutí současných trendů a nástin budoucího výhledu pro jednotlivé typy instrumentů. Vývoj předplacených platebních systémů je dále zkoumán na teoretické úrovni z hlediska evolučního procesu platebních systému obecně a z hlediska procesu inovace. Na základě této analýzy je identifikováno několik stěžejních bariér komplikujících přijetí nových platebních systémů potenciálními uživateli. Práci uzavírá stručný popis a srovnání základních aspektů regulatorního prostředí v EU a v USA. Cílem práce je analyzovat současné a možné budoucí trendy v oblasti elektronických peněz a předplacených platebních instrumentů a jejich implikace pro platební systémy.
Ke stažení: Jan Zika

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY