Detail práce

Zahraničné investície a corporate governance, Prípadová štúdia podniku Východoslovenské železiarne, a.s.

Autor: Bc. Katarína Jánošíková
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práca sa zaoberá mechanizmami corporate governance v podniku počas ekonomickej transformácie na Slovensku. Cieľom práce je prostredníctvom analytického rámca a prípadovej štúdie podniku Východoslovenské železiarne, a.s. popísať vývoj a fungovanie inštitúcií corporate governance na úrovni podniku a analyzovať vplyv zahraničných investícií na corporate governance. Rozdielny vývoj popisovaného podniku v dvoch obdobiach, spojený s prítomnosťou dvoch rôznych typov zahraničnej investície, vytvoril priestor pre porovnávanie jednotlivých aspektov corporate governance a analýzu pôsobenia zahraničných investícií na ne.
Ke stažení: Bakalářská práce - Jánošíková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY