Detail práce

Financování zdravotnictví

Autor: Bc. Veronika Beránková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je věnována financování zdravotnictví z pohledu teorie a praxe. V první části práce se soustřeďuji na teoretická východiska, z nichž by reálné zdravotnické systémy měly vycházet. Druhá část pojednává o základních modelech financování zdravotnictví. Třetí část je částí popisnou. Zaměřila jsem se tu na zdravotní systém fungující ve Švédsku, kde je zdravotní péče hrazena ze státního rozpočtu. A jako protipól švédského modelu uvádím rozbor tržního modelu zastupovaného Spojenými státy americkými. Cílem čtvrté části je zachycení současného stavu zdravotnictví v České republice a pokus o jeho zhodnocení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY