Detail práce

Možnost zavedení všeobecné daně z motorových vozidel v rámci ekologické daňové reformy v České republice

Autor: Bc. Zuzana Bumbálková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci se zabývám environmentální daňovou reformou v České republice. Protože již existuje několik prací analyzujících toho téma, rozhodla jsem se na věc podívat z jiného úhlu a najít prostor mimo tradiční energetické zdanění – v silniční dopravě. V první části shrnu východiska problému – externality, environmentální daně a zejména koncept environmentální daňové reformy. Druhá část je věnovaná situaci v Evropské Unii a České republice. Ve třetí kapitole se zabývám možností zavedení všeobecné daně z motorových vozidel v takové podobě, aby přispěla ke zlepšení fungování dopravního sektoru v České republice, a snažím se ukázat důležitost této daně – která zatím v ČR chybí. Navrhuji, které daně by bylo možno snížit, aby reforma byla fiskálně neutrální – a o kolik.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY