Detail práce

Sustainability of the U.S. Current Account Deficit

Autor: Bc. Viktor Hanzlík
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje jednoduchý analytický rámec, ve kterém je možno diskutovat deficit běžného účtu platební bilance USA a ukazuje jak externí nerovnováha americké ekonomiky rostla v průběhu minulého desetiletí. Deficit je zasazen do historických souvislostí i do souvislostí současné světové ekonomiky. Práce se zabývá financováním deficitu a jeho důsledky, uvádí argumenty pro a proti tvrzení že deficit je udržitelný a zkoumá možné varianty snížení americké externí ekonomické nerovnováhy. Závěrem práce je, že deficit běžného účtu platební bilance USA není udržitelný v dlouhém období.
Ke stažení: Viktor Hanzlík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY