Detail práce

Kvalita českých vývozů a dovozů - Ohodnocení s využitím ukazatele jednotkových cen

Autor: Bc. Tereza Horáková
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Analýza vývozů a dovozů České republiky se zeměmi Evropské unie naznačuje, že v pozadí úspěšného růstu objemů zahraničního obchodu v několika posledních letech stojí z části rostoucí kvalita domácích vývozů. Podrobná studie založená na aproximaci kvality jednotkovými cenami ukazuje, že u většiny českých vývozců na evropský trh stále převažuje konkurenceschopnost cenami. Zároveň s tím však dochází k rostoucímu významu a stále větší úspěšnosti (měřeno hodnotami dosaženého obratu a kladné obchodní bilance) kvalitou konkurujících odvětví. Význam rostoucí kvality a technologické náročnosti vývozů potvrzuje jejich pozitivní dopad na ekonomický vývoj, který se na první pohled odráží ve vysokých hodnotách dosažené kladné bilance zahraničního obchodu. Jeho podstatou však musí být i nadále zvyšování technologické úrovně a míry přidané hodnoty. V obchodě ČR se zeměmi EU stále přetrvává nerovnováha (i přes kladnou obchodní bilanci) mezi kvalitou dováženého a vyváženého zboží, nicméně vývoj ukazuje na snižování této nerovnováhy. Rozdíly mezi dováženou a vyváženou kvalitou spočívají především v charakteru zboží; zatímco v dovozech převládá zboží s vyšší přidanou hodnotou (a vyššími kilogramovými cenami), naopak nejsilnější česká vývozní odvětví jsou charakterizována spíše nízkými cenami.
Ke stažení: Tereza Horáková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY