Detail práce

Dopady liberalizace mezinárodního obchodu se zemědělskými produkty na rozvojové země

Autor: Bc. Anežka Christovová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá možnými dopady liberalizace trhu se zemědělskými produkty na rozvojové země. V rámci analýzy je prodiskutováno, jakou roli hraje sektor zemědělství pro rozvojové země a jakým způsobem protekcionismus v mezinárodním obchodě tyto země poškozuje. Na základě zjištění, že protekcionismus v zemědělství je stále významný, jsou pak zkoumány dopady, jaké by další liberalizace přinesla. Zaměřuji se zejména na tři otázky: za prvé, jaký by byl přínos pro rozvojové země jako celek; za druhé, jak by byly liberalizací ovlivněny jednotlivé země, zda zde existují země, které by na liberalizaci prodělaly; a za třetí, jak budou zisky z liberalizace rozděleny v rámci rozvojové země mezi jednotlivými skupinami obyvatel.
Ke stažení: Anežka Christovová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY