Detail práce

Modernizace španělského hospodářství 1800-1985

Autor: Bc. Lucie Jalčová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce na téma Modernizace španělského hospodářství 1800-1985 se zabývá hospodářskými dějinami Španělska v daném období.. Je zpracován proces liberalizace a pozvolné industrializace španělského, tradičně uzavřeného, hospodářství v devatenáctém století a počátkem století dvacátého. Dále se práce zabývá vlivem světové hospodářské krize let třicátých a evaluaci ekonomiky v období španělské občanské války 1936-1939. Zvláštní důraz je kladen na období diktatury Franciska Franka a následné demokratické transformace .V práci jsou popsány etapy hospodářské politiky v období frankismu a její vliv na hospodářský vývoj. Závěrečná kapitola je věnována hospodářskému vývoji v sedmdesátých letech, který probíhal za podmínek politické transformace - demokratizace a ropné krize.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY