Detail práce

Tmavé stránky čínského bankovnictví

Autor: Bc. Eliška Krohová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Čína je nejlidnatější zemí světa a zabírá také značnou část asijského kontinentu. S rostoucí ekonomickou silou se navíc stává významným „hráčem na globálním hospodářském hřišti“. Přestože ale začíná nabývat pozice supervelmoci, jak ji někteří titulují, pořád ještě je komunistickou zemí, která se teprve rozvíjí. Nadále má zde hlavní slovo centrální autorita a stát si udržuje svůj monopol moci. Zavedení systému tržního socialismu sice vneslo do čínské ekonomiky určité tržní prvky a v porovnání s předchozí situací se mnohé změnilo, přesto ale nelze říci, že by došlo k nějakému významnému uvolnění ze strany kontroly státu.
Tato bakalářská práce se zabývá jen jednou stránkou této mocnosti a tou je bankovnictví. Snaží se popsat množství aspektů ovlivňujících současný stav bankovnictví a najít pravé důvody pro současnou situaci. Shrnuje historii novodobých reforem, současnou strukturu bankovního systému a hlavně dnešní stav. Poukazuje na současné problémy a jejich příčiny. Celkově by měla čtenáři poskytnout přehled o stavu čínského bankovnictví a o jeho vyhlídkách do budoucnosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY