Detail práce

Perspektivy pojistných trhů

Autor: Bc. Petra Pernerová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je odhad vlivu rozšíření a počátku využívání potenciálu alternativních metod přenosu rizik v České republice. Vývoj pojistných trhů probraný na začátku práce jasně ukazuje cyklické chování sazeb na pojistných trzích, dále práce rozebírá vývoj pojistného, životní a neživotní složky a velké pojištěné škody. Následuje deskripce zajištění, jeho forem a typů, aby byl obraz pojistného trhu a jeho fungování úplný. Další kapitola se věnuje alternativnímu přenosu rizik v pojišťovnictví, následuje finanční zajištění a ostatní alternativy k tradičním metodám přenosu rizik. Zvláštní pozornost je věnována výhodám a nevýhodám těchto metod ve srovnání s klasickými metodami. Po krátkém shrnutí následuje závěr, který předpokládá zefektivnění a zlevnění pojistné ochrany v souvislosti s nástupem alternativních metod upisování rizika a zmiňuje také elektronický obchod jako prostředek zvyšování efektivnosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY