Detail práce

Ochrana práv minoritních akcionářů: český obchodní zákoník a chování ekonomických subjektů v letech 1989-2004

Autor: Bc. Eva Polanská
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 74
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce shrnuje vývoj ochrany práv menšinových akcionářů v českém obchodním zákoníku a jednání ekonomických subjektů od roku 1989. Vývoj se dělí na etapy charakterizovatelné podobnými znaky. Hlediskem pro etapizaci jsou významné novely obchodního zákoníku.
V každém období analyzuje právní úpravu. Její problematičnost ukazuje na případech z praxe a zároveň se snaží vysvětlit, proč se praxe často lišila od záměrů zákonodárce. Pro komplexní pohled uvádí také judikáty českých soudů týkající se ochrany práv menšinových akcionářů.
Cílem práce je ukázat, jak se změnilo postavení minoritních akcionářů, a určit příčiny těchto změn.
Ke stažení: Eva Polanská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY