Detail práce

Psychologické a ekonomické aspekty reklamy

Autor: Bc. Martin Tesař
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat reklamu a ukázat v její teorii důležitost psychologických poznatkůo vnímání a chování
spotřebitele pro ekonomickou exploataci. Kromě
identifikace samotného mechanismu působení reklamy a
jejího vlivu na autonomnost preferencí spotřebitele je
středem zájmu práce také mikroekonomická analýza
reklamy s důrazem na začlenění psychologických poznatků
do ekonomické teorie preferencí spotřebitele. Nakonec jsou
nastíněny alternativy rozšíření přístupu hlavního proudu
ekonomie směrem k realističtějšímu odrazu světa s reklamou a
je nahlédnuta (ne)možnost působení reklamy v centrálně
plánované ekonomice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY