Detail práce

Srovnání teorií lidského jednání u Ludwiga von Misese a Maxe Webera (A Comparison of the Theories of Human Action of Max Weber and Ludwig von Mises)

Autor: Bc. Matěj Vančura
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 60
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je srovnáním teorie lidského jednání Maxe Webera s teorií lidského jednání Ludwiga von Misese. První část práce je interpretací obou teorií a druhá část staví proti sobě hlavní myšlenky obou autorů. Práce si klade za cíl ukázat na základě srovnání Misesovy a Weberovy teorie některé sporné prvky Misesovy teorie, které se týkají zejména jeho pojetí jednání jako účelově – racionálního a apriorního charakteru, který připisuje společenským vědám.
Ke stažení: Matěj Vančura

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY