Detail práce

Vývoj kolektivního investování v České republice

Autor: Bc. Jan Vrzal
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem kolektivního investování v Česku.
Nejprve je popsána situace na začátku 90. let a formy privatizace státního majetku. Nejobsáhlejší část je věnována kupónové privatizaci – podmínkám jejího vzniku, kritériím pro účast fondů, průběhu samotných vln a jejich výsledkům.
V další části je věnovaná pozornost problémům, které přišly po konci kupónové privatizace. Toto období končí v roce 1998, kdy byla přijata novela zákona, která razantně změnila pravidla hry. Situace kolem této novely je podstatou této kapitoly.
Další kapitola se věnuje následnému vývoji fondů. Ten byl celkem bezproblémový. Jediná změna z posledních let je spjata se vstupem do EU a se zavedením fondů s tzv. evropským pasem.
Závěrečná kapitola se věnuje současné situaci na poli kolektivního investování – podmínky pro založení fondu, počet subjektů zde působících atd.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY