Detail práce

Ekonomická geografie, regionální politika Evropské unie a potenciál pro její uplatnění v České republice

Autor: Mgr. Libor Čížek
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 108
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Proces ekonomické integrace vede k poklesu transakčních nákladů mezi regiony a následně ovlivňuje ekonomickou geografii celého území. Podle nové ekonomické geografie může tento proces způsobit nárůst regionálních disparit spolu s růstem specializace regionů a geografické koncentrace ekonomických odvětví. Opíraje se o závěry této větve ekonomické teorie nejdříve uvádíme empirické poznatky o vývoji ekonomické geografie evropských regionů. Posléze podrobněji analyzujeme vývoj ekonomické geografie českých regionů. Docházíme ke zjištění, že regionální disparity v ČR prudce a trvale narůstají, nicméně tento průběh je způsoben především dynamikou hlavního města. Dalším závěrem naší empirické analýzy je, že český zpracovatelský průmysl prodělal v 90.letech poměrně výrazný pokles geografické koncentrace, přičemž tento proces byl doprovázen snížením míry specializace regionálních ekonomik. V posledním období však jak specializace regionů, tak i koncentrace průmyslu souhrnně spíše stagnují. V poslední části potom vyvozujeme z našich zjištění implikace pro strategii uplatnění politiky soudržnosti v České republice.
Ke stažení: Libor Čížek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY