Detail práce

Korejský investor v českém podniku

Autor: Bc. Jana Kábrtová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá studiem působení korejského investora Daewoo v českém podniku Avia. Záměrem práce je na příkladu společnosti Daewoo Avia, a. s. názorně ukázat, jaký dopad může mít šablonovité přenesení korejského systému corporate governance do českých podmínek. V podrobné analýze je kladen důraz především na vývoj sledovaného podniku, korejské principy řízení společnosti, úskalí korejského vedení a úspěšnost firmy, jež je hodnocena podle ekonomických ukazatelů, včetně produkce a počtu zaměstnanců.
Ke stažení: Jana Kábrtová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY