Detail práce

Fair trade

Autor: Bc. Zuzana Bělíková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá konceptem a současnou podobou fair trade – obchodní spolupráce s výrobci z rozvojových zemí, která jim prostřednictvím vyšších výkupních cen zajišťuje lepší životní úroveň. Shrnuje vývoj fair trade od jeho vzniku ve čtyřicátých letech minulého století až po jeho nejnovější etapu, charakterizovanou udělováním mezinárodně uznávaných certifikací výrobkům pocházejícím ze spravedlivého obchodu. Snaží se pojmenovat a osvětlit důležité momenty, které vyprovokovaly vznik této iniciativy.
V druhé polovině práce se autorka zaměřuje na hlubší rozbor fungování spravedlivého obchodu. Vymezuje jeho odlišnosti od konvenčního obchodu a na příkladě kávy demonstruje rozdíly v cenách v obou distribučních kanálech. Dále mapuje objem fair trade v Evropě i ve světě a dochází ke zjištění, že tento sektor v posledních letech významně roste. Jako určující kritérium pro budoucí rozvoj fair trade vyzdvihuje dostatečný zájem ze strany zákazníků.. V závěrečné části se věnuje problematickým oblastem a kritice konceptu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY