Detail práce

Český systém a penzijních fondů a jeho efektivnost: odhad nákladů státu na penzijní připojištění

Autor: Bc. Petra Benešová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 77
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat a zhodnotit český systém penzijních fondů. První část se zabývá detailním popisem fungování českého systému penzijních fondů se zaměřením na jeho chyby v jednotlivých oblastech. Tyto chyby jsou v práci popsány, jsou prodiskutovány jejich následky a nastíněno řešení, které by v mnoha případech nebylo nijak složité. Zjištění v první části, že státní role – jak ve formě různých podpor, tak regulací - v tomto systému je nejen příliš veliká, ale i špatně orientovaná, je ve druhé části práce podpořeno odhadem ušlých státních příjmů v důsledku těchto podpor. Na základě tohoto odhadu je pak diskutována úloha státu v systému penzijního připojištění a její přiměřenost v současném institucionálním prostředí.
Ke stažení: Petra Benešová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY