Detail práce

Oligopolistic Markets in Terms of Equilibrium Problems with Equilibrium Constraints

Autor: Mgr.& Bc. Michal Červinka
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: Ing. Ivo Koubek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 31
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: V roce 2001 byl uveden zcela nový pohled na řešení situací na deregulovaných trzích s elektřinou s režimem ISO (independent system operator). Na těchto trzích působí výrobci energie, kteří zásobují trh, jako tržní vůdci a ISO vystupuje jako hráč v pozici následovníka. Tuto hru lze matematicky zapsat jako úlohu z nové třídy matematických problémů, tzv. Ekvilibriálních úloh s ekvilibriálními omezeními (EPEC).
Z této bakalářské práce by měl čtenář poznat přehled současného vývoje, tzn. cílem práce je zpracovat současnou dostupnou literaturu o EPECích. Čtenář zde najde matematickou formulaci jak úlohy deregulovaného trhu s elektřinou s režimem ISO, tak i obecného EPECu. Na příkladech pak postupně probíráme hlavní problematické charakteristiky těchto úloh (chybějící konvexitu, náročnou výpočetní složitost apod.). V závěru práce popisujeme existující postupy řešení.
Ke stažení: Michal Červinka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY