Detail práce

Hospodářský vývoj Chorvatska jako samostatného státu

Autor: Bc. Jana Davidová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Úkolem této bakalářské práce je rozebrat hospodářství Chorvatska jako samostatného státu.
V první kapitole jsou uvedeny základní informace o této zemi a stručná historie zahrnující období, kdy bylo Chorvatsko součástí Jugoslávské federace. Druhá kapitola pojednává o období po rozpadu Jugoslávie, kdy v Chorvatsku probíhala válka za nezávislost, což mělo samozřejmě negativní vliv na nově se transformující ekonomiku. Tato část také obsahuje srovnání s dalšími státy střední a východní Evropy, kde též probíhala ekonomická transformace.
Ve třetí kapitole je shrnut poválečný vývoj Chorvatska. Jsou zde popsány hlavní ekonomické indikátory – HDP, inflace, nezaměstnanost a další a jejich vývoj až do konce 90. let.
Poslední kapitola se zabývá vývojem chorvatské ekonomiky po roce 2000 do současnosti. Jsou tu uváděny hlavní rysy vývoje v reálné ekonomice, na trhu práce, v inflaci a ve státních financích a porovnání hlavních ekonomických indikátorů dalších zemí střední a východní Evropy. V současné době se již Chorvatsko dá považovat za fungující tržní ekonomiku, která se připravuje na vstup do Evropské unie. Má ovšem stále problémy, které je třeba nejdříve vyřešit.
Ke stažení: Jana Davidová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY