Detail práce

Model poskytování obrany a vzniku státu

Autor: Bc. Pavel Dvořák
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se zabývám především vlivem institucionálních omezení na trhu poskytování ochrany vlastnických práv na rozsah kooperace v rámci této společnosti, a tím na formu "státního" uspořádání (či formy společenské organizace). Analýze je podroben hlavně klíčový faktor pro vznik státu - existence možnosti použití síly k nabytí vlastnictví a její potlačování prostřednictvím různých způsobů poskytování ochrany.
Nejdříve vycházím z modelu K. Konrada a S. Skaperdase, který je následně rozšířen tak, že za určitých podmínek umožňuje kooperaci mezi různými skupinami obyvatel, čímž výrazně snižuje náklady na zabezpečení soukromého majetku. Toto rozšíření nám pak také umožní propojit jednotlivé statické fáze a v některých případech dokonce mluvit o vývojové determinaci.
Ke stažení: Pavel Dvořák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY