Detail práce

Československé bankovnictví v letech 1918-1926

Autor: Bc. Eva Haškovcová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 104
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá jedním z nejvýznamnějších období vývoje českého bankovnictví. Popisuje jak centrální, tak i obchodní bankovnictví Československé republiky. V roce 1918 byl založen nový samostatný stát, pro jehož novou měnu bylo třeba vytvořit vlastní centrální banku, která by ji spravovala. V té době ale neexistovaly podmínky, které by její založení umožňovaly. Její funkci prozatím úspěšně zastával Bankovní úřad Ministerstva financí a o jeho nahrazení centrální bankou a její podobě se vedly diskuze. Národní banka Československá byla konečně založena a začala fungovat dne 1. dubna 1926. Vedle centrálního bankovnictví bylo pro hospodářství nového státu nutno osamostatnit obchodní bankovnictví. Bankovní sektor prošel v tomto období nostrifikací, zakladatelským rozmachem, krizí, likvidací bank, koncentrací a konsolidací. Byl vytvořen dobře fungující systém, schopný reagovat na hospodářské potřeby státu i potřeby jeho obyvatelstva. Cílem je nabídnout čtenářům celkový obraz stavu bankovnictví v prvních letech samostatného československého státu.
Ke stažení: Eva Haškovcová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY