Detail práce

Fúzie a akvizície v európskom bankovom sektore

Autor: Bc. Katarína Marková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 99
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Európsky bankový sektor prešiel počas uplynulých dvoch desaťročí procesom rapídnych zmien. Nastolený trend liberalizácií a deregulácií vyústil do vlny masívnej konsolidácie, ktorá zásadným spôsobom zmenila prostredie, v ktorom banky podnikali. Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexnú analýzu fúzií a akvizícií, ktoré v rámci európskeho bankovníctva v posledných rokoch prebehli. Súčasťou analýzy je popis historického a regulačného rámca, do ktorého je táto práca zasadená. Zvláštna pozornosť je venovaná obdobiu vstupu do tretej etapy Európskej menovej únie. V súvislosti so zavedením spoločnej meny boli na prelome storočí tvorené očakávania ohľadne spustenia vlny cezhraničných fúzií a akvizícií. Vyhodnotením situácie ex post nachádzame odpoveď na otázku, nakoľko boli tieto očakávania splnené a definujeme konkrétne legislatívne i nelegislatívne bariéry, ktoré spusteniu skutočnej vlny cezhraničných fúzií dodnes bránia. Súčasťou práce je taktiež stručný náčrt implikácií a doporučení pre regulačné orgány. Záver práce tvorí krátka polemika ohľadne úspechu konsolidácie európskeho bankového sektoru ako celku.
Ke stažení: Katarína Marková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY