Detail práce

Když člověk neřeší problém globalizace..

Autor: Bc. Denisa Poláčková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Faktor globalizace, který se každým rokem více a více projevuje ve všech sférách života na Zemi, nás přímo i nepřímo již ovlivňuje. O příčinách a dopadech globalizace na lidskou populaci, potažmo naši civilizaci, s její bezbřehou, technicko-ekonomickou rozpínavostí a nadutostí, včetně dopadů na „panenský“ ekosystém – o tom je celá práce se snahou vypíchnout především lidský faktor a současně s uvedenými, relativně aktuálními, argumenty navodit ve čtenáři pocit spoluzodpovědnosti jakožto přímého účastníka celého procesu. Informací má lidstvo nyní poměrně dost, ale jak již název „Když člověk neřeší problém globalizace…“ napovídá, adekvátní reakce se nějak nedostavují. Máme snad dost času?
Ke stažení: Denisa Poláčková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY