Detail práce

Účetní výsledek hospodaření - principy odvození a jeho vypovídací schopnost v podmínkách České republiky

Autor: Bc. David Procházka
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je nastínit některé účetní koncepty, které jsou aplikovány
v procesu odvozování zisku v účetnictví. Blíže byl představen přístup
založený na tzv. principu uchování kapitálu a taktéž tzv. transakční
přístup. V případě prvního konceptu důchodu je zisk dosažen, pokud se
podařilo uchovat počáteční zásobu kapitálu; v druhém případě
považujeme za zisk rozdíl dvou proudů ekonomických hodnot za účetní
období. Čtenář se může seznámit se základními principy ovlivňující
definici a odvození výsledku hospodaření v různých normativních
úpravách účetnictví, konkrétně se jedná o americké všeobecně uznávané
účetní zásady (US GAAP), Mezinárodní standardní účetního výkaznictví
(IAS/IFRS) a českou účetně právní úpravu. V poslední části práce
překládám výsledky empirického výzkumu zabývajícího se způsobu
zveřejňování informací o výkonnosti na vzorku podniků kótovaných na
Burze cenných papírů v Praze.
Ke stažení: David Procházka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY