Detail práce

Hospodářský vývoj Brazílie v 90. letech 20. století

Autor: Bc. Milan Rippel
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou transformace Brazilského hospodářství v průběhu devadesátých let minulého století z indistruálního státu na moderní tržní ekonomiku. Zvláštní pozornost je věnována souboru stabilizačních reforem Plano real založeném na fixaci devizového kurzu měny, který dokázal snížit hyperinflaci na obvyklou úroveň jen za cenu vytvoření některých makroekonomických problémů.
Ke stažení: Milan Rippel

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY