Detail práce

Dopady přímých zahraničních investic na měnový kurz

Autor: Bc. Jakub Seidler
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem práce je přiblížit, jak mohou PZI ovlivňovat měnový kurz hostitel¬ské ekonomiky. V rámci této analýzy se rozebírají dílčí dopady PZI na měnový kurz, které vznikají nejen při vstupu investora do hostitelské země, ale také jeho následným působením v příslušné zemi. Práce ukazuje, že PZI mohou být příčinou zhodnocování, tak i znehodnocování měnového kurzu. Jejich celkový dopad je nutno posuzovat v rámci konkrétní země, popřípadě skupiny zemí. Pro tranzitivní státy pak práce ověřuje platnost hypotézy životního cyklu PZI a poukazuje tak na dopady následkem budoucího reinvestování zisků, které mohou působit na znehodnocení měny v těchto zemích.
Ke stažení: Jakub Seidler

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY