Detail práce

Eroze vlastnických práv

Autor: Bc. Jiří Skuhrovec
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl s odstupem více než šedesáti let zhodnotit naplnění asi nejambicióznější předpovědi J.A. Schumpetera, předpovědi příchodu socialismu díky rozkladu instituce vlastnických práv. Je zde nastíněna celá argumentace v poměrně velké šíři, jádrem práce je však právě analýza institucionálních změn. Poměrně překvapivým závěrem je, že ani s takovým časovým odstupem nelze Schumpeterovu hypotézu jednoznačně zamítnout.
Ke stažení: Jiří Skuhrovec

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY