Detail práce

Čínská cesta privatizace

Autor: Bc. Lucie Suchánková
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá privatizační strategií v nejlidnatější zemi světa. Ta na sebe poutá všeobecnou pozornost, a to nejen z hlediska uvažované velikosti privatizačního procesu, ale také vzhledem ke specifické strategii transferu vlastnických práv. Specifika vyplývají zejména ze státního uspořádání Čínské lidové republiky a zde vytvořeného ekonomického systému socialistické tržní ekonomiky; svou roli hraje i rozloha země, jež si vynutila decentralizaci a přenesení pravomocí na nižší správní celky. Decentralizace má vliv na vytvoření dílčích odlišností v privatizačním programu. Práce analyzuje vliv decentralizace, samotné důvody zahájení transferu vlastnických práv a jejich odlišnost od obvyklých privatizačních důvodů. Dále se práce zabývá hlavními počátečními podmínkami procesu, klíčovými aspekty této strategie změny vlastnických práv, pozitivy a problémy, vyplývající ze zvolené cesty.
Ke stažení: Lucie Suchánková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY