Detail práce

Podpora malého a středního podnikání v České republice

Autor: Bc. Tomáš Vyležík
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá podporou malého a středního podnikání (MSP) v České republice. V první části můžeme nalézt charakteristiku tohoto ekonomického sektoru a jeho podpůrného systému. Jsou v ní uváděny zejména různé podpůrné prostředky podnikání.
Druhá část je věnována národní inovační politice země. Zabývá se možností napojení této politiky na zmíněný podpůrný systém MSP. Zaměřuje se hlavně na rizikový kapitál jako na chybějící prvek v naší struktuře podpory inovací. Na základě zahraničních zkušeností se pokouší ukázat takový systém podpory inovací, který by odpovídal moderním světovým trendům a který by vycházel především z uvedených prvků podpory MSP. Do jeho centra pak staví Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Vytvoření tohoto modelu by nám pak mělo pomoci posunout ekonomiku mezi vyspělé znalostní ekonomiky světa.
Ke stažení: Tomáš Vyležík

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY