Detail práce

Světlo na konci tunelu - Ochrana akcionářů a privátní benefity z kontroly v České republice

Autor: Mgr. Filip Hájek
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
2006 Mimořádná cena rektora UK
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problémy zmocnění, které jsou vlastní korporacím a jejich řešeními pomocí práva obchodních společností. Zaměřuje se na dva specifické problémy zmocnění a probírá možná řešení, která se uplatňují ve světě. Dále podává přehled jak k těmto problémům přistupovalo české obchodní právo a regulace po roce 1990. Poté představuje koncept 'privátních benefitů z kontroly' a pomocí něj měří kvalitu práva a regulace v České republice. Dochází k závěru, že kvalita práva a regulace se výrazně zlepšila a dosahuje hodnot srovnatelných se západoevropskými zeměmi.
Ke stažení: Filip Hájek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY