Detail práce

Čínská podnikatelská kultura, korupce vs. guanxi

Autor: Mgr. Tereza Mejtová
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 70
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Práce se snaží zhodnotit míru korupce v Číně s ohledem na čínské etické vnímání světa. Nejprve definuje čínské tradiční hodnoty a způsob fungování čínského podnikatelského sektoru. Dále popisuje kontakty guanxi, které jsou základním stavebním kamenem vztahů v čínské společnosti. Jedná se o fenomén, který prostupuje napříč celou čínskou společností a zahrnuje kromě jiného vztahy mezi podnikateli i mezi podnikateli a veřejnými činiteli. Provázanost soukromého sektoru s veřejným s sebou nese velké riziko vzniku korupce, jíž je věnována třetí část práce. Ale guanxi a korupci nelze zaměňovat. Jestliže jsou dodržována jasně daná pravidla a morální principy guanxi, pak je fungování guanxi kontaktů z čínského pohledu jednoznačně etické. Práce dále řeší otázku budoucnosti guanxi vztahů vzhledem k pronikání tržních prvků do čínské ekonomiky, vzniku moderního práva i protikorupčnímu boji.
Ke stažení: Tereza Mejtová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY